Bilder från ”Till sista blodsdroppen”

Efter en lång väntan har bilder från lajvet "Witness 2: Kapitel 3 – Till sista blodsdroppen" publicerats! Du kan betrakta bilderna i GALLERIET! ...
>>> Mer information

COVID-19

Med anledning av den rådande COVID-19 pandemin har Elorias styrelse sammanstrålat och diskuterat situationen. I ljuset av de rekommendationer som har kommit från bl.a. Regionförvaltningsverket har Eloria axlat sitt samhällsansvar och beslutat följande: – Eloria kommer inte att ordna någon ...
>>> Mer information