Solmukohta 101

Har du hör talas om Solmukohta, Knutepunkt, Knutpunkt, Knudepunkt? Undrar du vad det är? Har du hört mycket bra saker och undrar om detta är befogat? Har du hört något mindre bra och undrar om det är befogat? Undrar du ...
>>> Mer information

Solmukohta-stipendium!

Härmed utlyser Eloria 20 st fortbildningsstipendier på 50 € för föreningsmedlemmar som vill delta i lajvkonferensen Solmukohta 2020! Varför? För att sporra lajvandet i Svenskfinland och Eloria, för att inspirera våra medlemmar att skriva lajv och lajva, för att fortbilda våra ...
>>> Mer information