Finland är ett tacksamt land för magiker att bo i. Den glesa bebyggelsen gör det naturligt för magiker att bosätta sig långt ut i obygden, där de med lätthet kan utföra magi utan att bli störda eller påkomna. Speciellt magifamiljer väljer att bo i utkanten av småbyar för att inte locka till sig åskådare. Det finns dock ett fåtal magiker som valt att bo inne i städer, men dessa har då varit tvungna att förtrolla sin lägenhet för att hålla sin magi hemlig för grannarna. Majoriteten av magikerna ser dock fördelarna i att bo mer isolerade och man hittar därför rätt många av magikerna i småbyarna runtom i Österbotten.

 

Familj och uppväxt

Oberoende om man är född i en familj med magiföräldrar eller i en familj med mugglarföräldrar (icke-magiska föräldrar) så går alla barn i lågstadiet på samma sätt som mugglarbarn gör. Magivärlden är alltså väldigt integrerad, sammansmält, med den icke-magiska världen i Finland. Detta gör att även magiker använder modern teknik som smarttelefoner, TV och datorer. Magikerna är således rätt välanpassade till mugglarvärlden i Finland. Däremot använder magiker sällan magi i närheten av teknik eftersom teknik har en tendens att strula i närheten av utövad magi.

 

Skolgång

Efter att ha gått ut ett mugglarlågstadium får alla barn med fallenhet för magi ett brev hem med inbjudan till magiskolan, Anteros Skola för Trolldom och Häxkonst. Om man tar emot denna inbjudan till Anteros så följer sedan magiska studier enligt följande:

  • 3 år av grundstudier (högstadiet) vid Anteros.
  • 4 år av inriktade studier (motsvarande gymnasiet/yrkesinstitut) vid Anteros.
  • 3-5 år av specialiserade studier (högskola) vid en annan skola eller som lärling till en lärare på Anteros eller annan högutbildad person.

Efter att ha genomfört de inriktade studierna kan man med lätthet ta sig an ett mer praktiskt yrke inom magi, till exempel drakmatare eller assistent till en kvasttillverkare.

De specialiserade studierna är frivilliga. Här väljer man en inriktning på sina studier. Studierna är både teoretiska och mer krävande än tidigare. Arbeten som kräver specialiserade studier är t.ex. auror eller trollformeltillverkare.

Men oroa dig inte över studierna nu. Vi börjar med skolstarten!

 

Avbryta skolgången

Alla klarar inte av det snabba tempot och de krävande formlerna och väljer därför att avbryta sin skolgång. En magiker som hoppar av sina studier redan efter grundstudierna blir oftast gatukonstnärer och spådamer i mugglarvärlden. En och annan har även blivit författare och då tagit inspiration från magivärlden till sina böcker. Dessa avhoppare hålls under uppsikt av Finlands Magidepartement (magiskt rättsväsende) för att kontrollera att de håller sig inom ramarna för vad som är acceptabelt. Avhopparna ses ofta som en skamfläck för magisamhället men har en tendens att klara sig rätt bra i mugglarvärlden.


~ Läs mer om magi ~