Anteros skola för trolldom och häxkonst är ett lajvläger för ungdomar i högstadieåldern. Inför lajvlägret hålls även en workshop vars uppgift är att göra dig mer förberedd inför lajvlägret och bekväm i din karaktär. Lajv kallas också för levande rollspel.

Under fliken Om lajvet hittar du sidor om vad lajv är och annat matnyttigt om lajv är något nytt för dig. Under flikarna Världen och Skolan finns sidor med information om den spelvärld som vi kommer gestalta i lajvet under lajvlägret. Under Praktisk information finns allt det praktiska kring lägret. Stämningstexter är små berättelser som finns till för att förmedla den stämning som arrangörerna hoppas skapa under lajvet.

Anteros skola för trolldom och häxkonst är i första hand ett stämningslajv, det vill säga att fokus ligger på att uppleva och leva sig in i en magisk värld och att ha kul!

Rollerna som deltagarna får spela på lajvet är studeranden på den finlandssvenska magiskolan Anteros. Är det första gången man deltar i lajvet spelar man förstaårsstuderande och är sommarens lajv andra gången man deltar spelar man andraårsstuderande och spelar samma roll som man spelat tidigare.

Lajvet kommer att utspela sig under skolans introduktionshelg där eleverna anländer till skolan för första gången efter sommaren, de nya eleverna blir indelade i elevhem, lär känna sina klasskamrater och går på sina första lektioner på magiskolan medan de äldre eleverna får njuta av att återse gamla bekanta och återuppta sin utbildning. Under lajvet kommer också karaktärerna spela mugglarquidditch, som är en populär sport i den magiska världen, och ha möjlighet till små äventyr eller upptäcktsfärder. Det är trots allt en magiskola; vem vet vad som kan hända?

 

~ Vad är lajv? ~

~ Den magiska verkligheten ~

~ Praktisk information kring evenemanget ~