Här finns regler för lägret och regler för lajvet. Förutom lajvreglerna nedan kan det vara bra att titta på lajvarens ordlista om du inte lajvat förut. Alla regler kommer dessutom att gås igenom under workshoppen. Om reglerna inte följs kommer spelledarna tilldela spelaren en varning och om reglerna fortsätter brytas kommer spelaren få avbryta lajvet och vårdnadshavarna kontaktas.


Regler för lägret

 1. Lyssna på ledarna
 2. Lämna inte området, förutom med en ledares tillstånd, eller med en ledare som följer med er
 3. Nattfriden får inte störas, d.v.s. man springer inte omkring utomhus eller inomhus, förutom för att gå på WC
 4. Ifall någon visslar i visselpipan måste alla komma omedelbart!
 5. Ifall någon skadar sig, börjar må dåligt eller dylikt, hämta genast en ledare!
 6. Ifall det börjar brinna, hämta genast en ledare!
 7. Tvätta händerna efter varje WC­-besök och före varje måltid!
 8. Gå inte ner till stranden utan en ledare!
 9. Hoppa inte på bord, söndra ingenting. Det du har sönder ersätter du också.
 10. Drick mycket! Man torkar lätt ut då man är igång.
 11. Telefonerna ska vara på tyst i väskan under helgen men det är alltid tillåtet att ringa hem.
 12. Det är okej att ta med godis, men vi tar fram det först efter kvällsmaten och endera delar man åt alla eller håller sitt godis för sig själv.

 

Regler för lajvet

I grund och botten handlar lajv om att skapa och ha roligt tillsammans. Lajvreglerna är till för allas trivsel och säkerhet, och paras bäst ihop med sunt förnuft.


Säkerhet
Säkerheten kommer alltid i första hand. Om någon skadar sig, hamnar i riktig fara eller någon annan verklig nödsituation sker under lajvet skall man ropa “HOLD”. Då skall alla sluta lajva, upprepa ropet tills det nått alla på lajvområdet och se vad som hänt och vid behov ge hjälp. Spelledningen skall också kallas till platsen.

Om en spelare under lajvet finner sig själv i en situation som hen finner skrämmande eller obehaglig på riktigt så använder hen säkerhetsordet “ELORIA”. Detta signalerar åt motspelaren att tona ner på spelets intensitet, kanske backa några steg och låta den som uttalat säkerhetsordet få andrum och några ögonblick för sig själv. I motsats till “Hold” avbryts inte lajvet.


Off-tecken
“Off-lajv” eller “OFF” uttrycker det som står utanför lajvet, medan “IN” eller “In-lajv” betyder något som är en del av lajvet.

Om du av någon anledning måste gå ur roll och göra någonting som inte hör till lajvet signalerar du detta genom att hålla en knuten näve ovanför ditt huvud. Detta innebär att du är off-lajv och skall totalt ignoreras av andra spelare. Detta tecken får inte missbrukas för att fly eller dylikt.

Off-område
Varje lajv har ett off-område, där inget lajvande förekommer. Spelledningen bestämmer omfattningen av off-området. Spelare uppmuntras dock att tillbringa så lite tid som möjligt på off-området, som ska användas först och främst för förvaring av off-saker. Detta är saker som av en eller annan orsak inte får finnas med på lajvet. Var gränserna för OFF-området kommer att vara, visas åt spelarna före lajvet börjar.

Off-runan och off-prylar
Off-runan är en symbol som används för att markera att något är off-lajv. Off-runan ser ut som bokstaven V inuti en cirkel:

Saker som har med det verkliga livet att göra och inte passar in i lajvvärlden ska hållas på off-området (till exempel vid sovplatsen) under lajvet. Glasögon eller andra hjälpmedel får alltid användas på alla lajv av spelare som behöver dem för att kunna delta. Off-runan kan användas under ett lajv för att förmedla information åt spelarna, t.ex om off-runan förekommer i samband med text, till exempel skrivet på en lapp.  Spelare ska alltid stanna upp och läsa vad som står på ett papper märkt med off-runa, och reagera och agera utgående från vad som står där.

Skadegörelse
Man får aldrig förstöra någon annans egendom, även då det är lajv och man tycker att det skulle vara stämningsfullt att till exempel riva sönder någon annans kläder, eller slänga iväg någons vapen i sjön. Man får absolut inte förstöra i naturen, byggnaderna eller saker på området. Den som orsakar skada till någon annans egendom så blir ersättningsskyldig. Arrangörerna tar inget ansvar för materiella skador som sker under lajvet.

Strid
I en stridssituation gäller det först och främst att hålla koll på säkerheten, så att inga olyckor sker. Därutöver ska spelarna vara uppmärksamma på varandra och kunna strida renhårigt. Kom ihåg att strid under lajv fortfarande är rollspel, och samspel, och om det blir strid gäller det att göra den så dramatisk som möjligt. Vem som vinner striden är egentligen en bisak. Stridssystemen delas upp i två kategorier:

 1. Obeväpnad strid: Om din karaktär blir förbannad kanske karaktären vill flyga på någon annan, men minns att vara försiktiga med varandra! Först och främst gäller det att inte ge sig på någon utan att personen är beredd på det.
  Man strider genom att brottas. Brottningen går ut på att tumla omkring och försöka vara den som håller ner den andra. Man bör inte ta i så hårt man kan. Man lär nog märka vem som är den starkare ganska fort. Brottningen slutar då en ger upp eller om någon går emellan. Karaktärerna blir inte skadade av brottning, mer än ömhet och blåmärken, och såklart har stoltheten fått sig en törn om man förlorat. Detta är ett ofarligt sätt att göra upp om en konflikt. Detta sätt är att föredra framom att strida med vapen under detta lajv.

 2. Magiska förmågor i strid: Vissa karaktärer kan ha magiska förmågor som kan användas offensivt eller defensivt under lajvets gång. Om någon använder en magisk förmåga i strid så bör personen först uttala ”Veritas” och sedan säga vilken förmåga som hen använder. Mera om Veritas-systemet finns längre ner i denna text. Mera om magiska förmågor finns att läsa om under Magi-sidan.


Person som ligger på marken
Om man ser en person som ligger på marken så får man aldrig ignorera hen, eftersom det kan vara frågan om en riktig nödsituation. För det första måste man försäkra sig om att spelaren är vid medvetande. Den första personen som kommer fram till den som ligger på marken böjer sig ner, visar off-tecknet och viskar: “Är du skadad på riktigt?”. Om personen inte svarar (och alltså är medvetslös på riktigt) eller svarar “ja”, gör man förstås allt man kan för att hjälpa personen – i allvarliga fall ropa “HOLD”. Personen på marken svarar ändå förhoppningsvis “nej”, varpå man in-lajv kan ta reda på vad som har hänt genom att fråga eller undersöka. Om karaktären är vid medvetande ska karaktären berätta vad som har hänt, och om karaktären är medvetslös ska spelaren förklara situationen, till exempel genom att säga: “Veritas: Jag är medvetslös och har ett stort blödande sår på magen” eller exempelvis ”Veritas: Jag är död och har inga synliga skador”.

Karaktärsdöd
I många lajv är det möjligt att ens karaktär går bort, exempelvis genom förgiftning, död i strid, ålderdom eller sjukdom. En dödsscen kan vara fin och dramatisk om den sker vid rätt tidpunkt eller om den är utdragen. Få saker kan ändå förstöra en lajvupplevelse så mycket som när ens karaktär plötsligt eller genom ett stort antiklimax dör. Därför måste den spelare vars karaktär ska dö, ge sitt samtycke till karaktärsdöden. Det vill säga, din karaktär kan inte dö om du som spelare inte vill det. OBS: det är inte meningen att några karaktärer ska dö under detta lajv!

Stöld
Att stjäla saker av varandra är ett bra sätt att skapa intriger och händelser under lajvet. Saker som dokument, smycken, klenoder och dylikt hör till saker som får stjälas. Inget som har med det verkliga livet att göra får stjälas under några omständigheter. Under lajvet ska dylika saker förvaras vid sovplatsen och inget får stjälas från sovrummen.  Saker som kan minska en persons möjligheter att fortsätta lajva, såsom lajvkläder och glasögon, får heller inte stjälas.

Den som har stulit någonting av en annan har ansvar för det som stulits. Alla stulna föremål ska lämnas tillbaka efter lajvet och om det stulna föremålet försvunnit eller gått sönder under tiden det har varit stulet så skall den som stulit det ersätta ägaren.

Brygder
Brygder är ett samlingsnamn för gifter, motgift, helande drycker och dylikt som kan förekomma på lajv. Dessa representeras av vatten blandat med karamellfärg eller med örter. Alla verkande vätskor kommer ha en liten lapp försedd med off-runa och en kort text som beskriver vätskans verkan. Lappen finns således inte in-lajv utan är enbart till för att du som spelare ska veta hur du ska reagera på det du just fick i dig. I regel finns en lapp per dos, det vill säga om en flaska innehåller tre doser så bör det också finnas tre lappar.    

Om du vill förgifta någon så ser du till att vätskan du vill använda hamnar i offrets mat eller dryck. När du ser att offret fått i sig det mesta kan du antingen själv gå och ge lappen åt offret eller be en spelledare att göra det åt dig. Obs! Om en brygd byter ägare (till exempel den köpes eller blir stulen), se till att lappen följer med!  Utan lappen har brygden ingen verkan. Oftast skriver spelledningen lapparna och tillhandahåller flaskorna åt de spelare som berörs innan lajvet börjar.

Osynlighet
I vissa lajv med övernaturliga element (magi, spöken, etc.) kan osynlighet förekomma. För att symbolisera osynlighet sätter spelaren båda armarna ovanför huvudet liksom ett triangelformat tak. Detta signalerar att karaktären är osynlig. Observera att detta inte är detsamma som off-tecknet.   

Magiska föremål
Under lajvet kommer det att finnas magiska föremål. Dessa föremål har precis som namnet säger magiska egenskaper. Detta kan vara allting från helande till skadande eller sövande effekter. Mera om magi och magiska föremål står på sidan Magi.

Veritas
Ordet veritas (latin: sanning) är ett muntligt OFF-tecken som används för att diskret överföra muntliga OFF-budskap från en spelare till en annan, eller från spelledare till spelare. Det som sägs efter ordet är obestridbart sant och mottagaren måste lyda det som sägs. Budskap som överförs med Veritas kan vara relaterade till t.ex. hypnos, gifteffekter, sjukdomsanfall eller magi. Missbruk av Veritas är strängt förbjudet; endast de spelare som fått tillåtelse av spelledarna får använda Veritas, och endast på det sätt som angetts åt dem.

Exempel 1: “Veritas, du blir absolut övertygad om att N.N. ljuger.”

Exempel 2: ”Veritas, ett vindsvep blåser omkull dig.”