(Obs! Detta berättar om skolan i lajvvärlden, inte om platsen för lajvet. Vänligen besök praktisk information för mer information om lajvplatsen.)

Anteros skola för trolldom och häxkonst är den enda finlandssvenska magiskolan och är belägen på en av öarna i Enare träsk. Skolan grundades under 1200-talet. Efter att skolan förstördes under 1900-talet har den rustats upp med ett modernare utseende. Olyckan som förstörde skolan kallas för ”moderniseringen” och lärarna hänvisar gärna till den när de vill påminna eleverna om att utövandet av magi kan vara farligt och medföra risker.

 


Grundarna

Skolan har tre grundare: Annikki Karhu, Aino Ilves och Tiera Susi. De ansåg alla tre att en gemensam lära för magiker var av största vikt och det vi i dagsläget kallar Svenskfinland var på 1200-talet unikt i det avseendet att många mugglarfödda bar på starka magiska krafter. När skolan grundades reste därför grundarna längs finska kusten och genomförde ett “test av begåvning” under vilken personens magiska kapacitet framkom.

Grundarna samlade in denna information och när eleverna fyllt 12 sändes ett antagningsbrev till familjen. Möjlighet till skolgång var sällsynt på den tiden så föräldrarna tog ivrigt emot möjligheten att utbilda sina barn och en tradition var född. Detta är också varför magiker i Finland, oberoende ursprung, går i ett mugglarlågstadium innan de kommer till Anteros.


Elevhemmen

Var och en av grundarna hade dock en egen uppfattning om vad som är det bästa sättet att ta sig an magin. Annikki gjorde allt noga och i sin egen takt. Hon uppmuntrade studier i lugna och stillsamma miljöer. Aino gillade utmaningar och hårt arbete. Hon föredrog att lära sig genom gruppdiskussioner och tävlingsmoment. Tiera föredrog i sin tur att vara aktiv och kreativ. Hon ansåg att man lärde sig bäst genom praktiska försök och misstag. Detta resulterade till slut i att de tre olika elevhemmen bildades: Ursus, Lynx och Lupus efter de latinska namnen av grundarnas efternamn. Varje elevhem representerar en grundare och dennes värderingar. Alla elever sorteras in i ett av de tre elevhemmen när de börjar studera vid Anteros, baserat på elevens egenskaper. Elevhemmen har vänskapliga tävlingar mellan varandra, som att samla elevhemspoäng och spela quidditch. På det stora hela så kan alla elevhemmen umgås tillsammans utan större rivalitet.


Skolområdet

Skolan och området runtomkring är förtrollat av de magiker som hjälpt till att bygga skolan och den går därför inte att hitta utan att använda något av de godkända transportmedlen. Dock gick något fel under ”moderniseringen” och efter att skolan återställts så hade tidsramen rubbats. Skolan går nu en månad efter i tiden, vilket betyder att även om det i den vanliga världen är augusti så är det endast juli och fortfarande sommar vid magiskolan.

 

Teknik på skolan

Magi och teknik aldrig riktigt har fungerat bra ihop, men magikerna i Finland har anpassat sig till det moderna samhället och därför används ändå elektricitet på skolan.

Eftersom Anteros skola är så fullproppad med magi har man minimerat riskerna med att modern teknik och magi ska krocka genom att ha en magisk källa till elektricitet. Denna källa till magi gör att t.ex. lampor och liknande fungerar utan att störas av den magiska undervisningen. Men detta betyder ändå fortfarande att tekniska prylar som telefoner hålls långt borta från utövad magi och därför är tillåtna endast i elevhemsutrymmena.
.

 

~ Läs mer om lärarkåren & lektioner ~