Lajv är en blandning av lek, improvisation, friluftsliv och fantasi. På lajv spelar man en roll, i detta fall en elev på den finlandssvenska magiskolan. Man spelar (lajvar) i en påhittad värld tillsammans med de övriga deltagarna, som alla har egna roller. Genom sitt spelande skapar man tillsammans en historia under lajvets gång, utan färdigt givna repliker eller manus. Allting handlar om att spela sin roll och skapa en upplevelse tillsammans.

Av spelledningen får alla deltagare ett rollskelett, det vill säga ett dokument med grundläggande fakta om rollen. Alla deltagare får, med hjälp av spelledarna, skriva resten av sina roller själva. Före lajvet skaffar man sig också passande kläder och eventuell rekvisita för att skapa en trovärdig bild av sin roll. I rolltexten står det allting man behöver veta om sin roll. Där listas bland annat rollens egenskaper och relationer till övriga roller. Där står också eventuella mål som rollen vill uppnå och uppdrag som rollen vill genomföra under lajvets gång.

Lajvet och lägret har en del regler som man måste följa. Reglerna finns till under lajvet för att allt ska fungera bra och för att upprätthålla den fiktiva värld som man stiger in i när lajvet påbörjas. Lajv är ingen lek där det handlar om att vinna eller förlora, utan om att ha roligt tillsammans och att gemensamt skapa en berättelse. Huvudsaken är att man spelar sin roll så bra som möjligt och att man inte gör någonting som skulle bryta mot lajvets regler eller den illusion som man har skapat.

Det finns olika genrer och typer av lajv, till exempel medeltida fantasy, modern fantasy, modern realism, science fiction, postapokalyps, abstrakta lajv, mysterium och skräck. Anteros skola för trolldom och häxkonst är ett modernt fantasylajv. Lajv kan också delas in i stämningslajv och intriglajv, beroende vad fokus ligger på. Detta lajv fokuserar mera på stämningen och är alltså ett stämningslajv. 

Varför lajva? – Man lajvar för att skapa en intressant och spännande berättelse tillsammans med andra. Att lajva påminner väldigt mycket om att läsa en bra bok eller att se en film, men istället är man själv en av karaktärerna och man får själv bestämma vad som ska hända karaktären. Man är själv med och deltar och påverkar historien. Lajv är också ett sätt att lära känna sig själv bättre, man övar på sociala färdigheter och får ta del av en kreativ, fantasifull och social gemenskap, och man får ofta njuta av friluftsliv.

~ Läs lajvarens nybörjarguide ~

~ Se ordlistan för förklaringar på lajvterminologi ~

Bild från lajvet ”Lågornas dans” 2014.