Världen vi lajvar i är mycket lik vår egen. Det du sett på TV, böcker du läst, länder och deras presidenter, allt det finns även i denna påhittade värld. Det finns dock en avgörande skillnad: I lajvvärlden finns även en magivärld, dold för den vanliga människan.

Magivärlden består, som ordet innefattar, av magi. Det finns magiska djur, växter och platser. Det finns även människor med magi. Dessa kallar sig ofta för trollkarlar, häxor, shamaner eller druider. De har dock en gemensam benämning: Magiker. Magikerna använder magi i sin vardag och beroende på var i världen magikern bor så kan dennes livsstil variera kraftigt. Magikerna kallar personer utan magi för mugglare, vilket kort betyder “de oinsatta”.

Denna lajvvärld har tagit inspiration från filmer, serier och böcker med samma tema. Dessa verk finns även i denna värld, men i lajvvärlden är de verken berättelser som bara är löst baserade på ”magivärlden”. På samma sätt som att Titanic fanns på riktigt och gjordes till en film. På samma sätt finns böckerna och filmerna om Harry Potter, Kalevala, Magikerna, Narnia med flera i denna värld. Men endast magivärlden vet att dessa historier till viss del baserar sig på verkliga händelser från magivärlden.

Kan du föreställa dig en film eller bok som en magiker skrivit? Vilka delar av boken tror ni är baserat på magivärlden och vilken del är påhittad?


~ Läs mer om magi i Finland ~