Inför många lajv hålls en workshop, så även inför detta lajv. På workshoppen kommer vi att förbereda oss inför lajvet på olika sätt och på workshoppen får man också tillfälle att lära känna arrangörerna och sina medspelare innan själva lajvlägret.

Workshoppen kommer hållas 18.4.2020, Sportis i Bennäs. Adress: Sursikvägen 41, 68910 Pedersöre.

Workshoppen är obligatorisk och det hör till att delta på den. Men man kan ändå delta på lajvet även om man inte kan komma på workshoppen. Ifall du inte kan komma på workshoppen meddela genast arrangörerna! Vi hoppas att så många som möjligt kan delta i workshoppen eftersom all viktig information inför lajvet kommer gås igenom under workshoppen och viktiga förberedelser inför lajvet kommer att göras. Workshoppen är också ett sätt att lära känna spelledningen och sina medspelare innan själva lajvet.

Workshoppen består av fyra delar. Deltagarna kommer ibland att umgås tillsammans i en stor grupp och ibland delas in i mindre efter behov. Under dagen bjuder vi på ett litet mellanmål med saft/kaffe/te. På plats finns ett kök med mikro och spis som får användas vid behov. Vi avslutar med umgänge och lajvfrågor där man får tid att fritt lära känna varandra och fråga upp saker om lajvet om man har något man undrar över.

De fyra delarna är:

  • Rollskrivning och rolldiskussion. Vi hjälps åt att tillsammans skriva rollerna och skapa ett djup i karaktären. De som deltagit tidigare kommer få skapa relationer till andra spelare. 
  • Trollstavstillverkning och trollformler. Vi tillverkar en trollstav till karaktären. Material fås på plats. De som deltagit tidigare repeterar trollformlerna.
  • Improvisationsövningar och regelgenomgång. Vi lär känna varandra lite bättre samtidigt som vi övar oss på improvisation och samspel. Vi går igenom regler och annat viktigt material inför lajvet.
  • Vi lär oss grunderna i mugglarquidditch. Se till att ha på dig bekväma kläder för detta.Tidsschema

12.00 Deltagarna anländer
12.15 Hej och välkommen
12.30-13.30 Improvisation och regelgenomgång
13.30-14.00 Trollstavstillverkning och trollformelrepetition
14.00-14.30 Mellanmål
14.30-16.00 Rollskrivning och relationsskapande
16.00-17.30 Quidditch
17.30 Umgänge och lajvfrågor
18.00 Hemfärd


Ta med

  • Bekväma kläder
  • Rollpapper
  • Anteckningsmaterial
  • Gärna en laptop, eller motsvarande, för rollskrivningen

 

Rollskrivning

Under rollskrivningen kommer vi att skapa de roller som deltagarna kommer spela under lajvet. Det är alltså hur man skriver sin rolltext som sedan kommer avgöra hur man ska gestalta sin roll under lajvet. Innan workshoppen kommer alla deltagare att få ett rollskelett, dvs. en grund för rollen, som deltagaren skriver vidare på.

Det är tillåtet att börja skriva på sin roll redan före workshoppen, men det är inte något man behöver göra. Vissa kanske blir klara med sina roller under workshoppen medan vissa kanske behöver fortsätta skriva på sin roll hemma, efter workshoppen.

Oberoende ska den färdigt skrivna rollen lämnas in till Emma Löfdahl till meljadressen: 
emmameamela[a]gmail.com
…senast 3.5 (två veckor efter workshoppen).