Arkiv

Föreningens har en stor del av sitt material arkiverat både i fysisk och digital form. Ta kontakt med föreningens arkivarie Anders Karls om du är föreningsmedlem och intresserad av att läsa något av historiskt intresse:

anders.alf.karls (at) gmail.com