Arrangörsmaterial

Alla dokument och dokumentmallar som du kan ha behov av när du arrangerar lajv eller annan verksamhet i Eloria finns samlade i följande Google-drivemapp:

>>> ELORIA ~ Arrangörsmaterial <<<

I mappen finner du följande dokument:

  • Elorias arrangörsmanual
  • Elorias allmänna lajvregler (Svenska och delvis på engelska)
  • Mall för kördagbok
  • Mall för ansvarsfrihetsblankett
  • Mall för registerbeskrivningar