Witness II: Rötter – anmälningen öppnar

Anmälan till det andra lajvet i lajvserien Witness II: The Good Night Chronicles öppnar idag klockan 12!

Anmälningsblanketten finns här: https://witness2.eloria.fi/anmalning/anmalningsblankett.php

Witness II: Rötter handlar om en återgång till varulvarnas grundläggande natur, där man utforskar känslorna: rädsla, ilska, lust, och behovet att dominera. Det handlar också om varulvarnas mentalitet, flocken och deras mysticism.

Lajvet kommer hållas i två omgångar på olika språk:

  • svenska lördag 10.8 (med obligatorisk workshop söndag 4.8)
  • engelska lördag 24.8 (med obligatorisk workshop lördag 3.8).

Här finns allt du vill veta: https://witness2.eloria.fi/story/kapitel2.php.
Hemsidan finns också på engelska: https://witness2.eloria.fi/en/chapter2.php.