Solmukohta-stipendium!

Härmed utlyser Eloria 20 st fortbildningsstipendier på 50 € för föreningsmedlemmar som vill delta i lajvkonferensen Solmukohta 2020!

Varför?

För att sporra lajvandet i Svenskfinland och Eloria, för att inspirera våra medlemmar att skriva lajv och lajva, för att fortbilda våra medlemmar i lajvande och lajvskrivande, för att knyta kontakter till lajvare över hela världen. Därför anser styrelsen att det är av största intresse att så många medlemmar som möjligt har möjlighet att delta i Solmukohta, och därför utlyser Eloria dessa stipendier : )

Solmukohta går denna gång av stapeln i Tammerfors, vilket för oss är mycket geografiskt gynnsamt. Det kan ta decennier innan Solmukohta är så nära oss igen, så det lönar sig att ta denna chans!

Vad är Solmukohta?

Solmukohta (Knutepunkt, Knutpunkt, Knudepunkt) är en av världens hetaste träffpunkter för lajvare. Konferensen ordnas varje år och ambulerar mellan Norge, Sverige, Danmark och Finland. År 2020 ordnas Solmukohta i Tammerfors 2–5 april. Under Solmukohta ordnas föreläsningar, workshops, minilajv, sociala program och mycket mer! Det är ”the place to be” om man vill lära sig med om lajvande och träffa likasinnade från hela Norden och världen!

Mer information finns på den officiella hemsidan:
https://solmukohta.eu/

Följ också Solmukohta på Facebook:
https://www.facebook.com/solmukohta2020/

Hur ansöker jag om stipendium?

  • För att kunna ansöka om detta stipendium måste du vara medlem i Eloria år 2019.
  • Ansökningstiden är öppen! Ansökningen stänger när Eloria mottagit 20 st stipendieansökningar.
  • Du kan ansöka om stipendiet även om du ännu är osäker på om du kommer att delta. 
  • Du ansöker om stipendium genom att skicka ett mejl åt föreningens kassör: kassor@eloria.fi  
  • I ansökningen ska framgå: Namn, kontonummer, samt meningen ”Härmed ansöker jag om fortbildningsstipendium för att delta i Solmukohta 2020”, eller liknande : )
  • Stipendiet utbetalas efter att du köpt en biljett till Solmukohta och skickar bildbevis över detta åt kassören.
  • OBS! Biljetter till Solmukohta går vanligtvis åt som smör i solsken. Konferensen blir i allmänhet slutsåld på ett dygn eller tre. Om du tänker delta bör du därför vara beredd framför datorn när anmälan till konferensen öppnar ; )

Övrig information

  • Om du beviljats stipendium, men inte får en biljett till Solmukohta, så ska du meddela detta åt kassören så att stipendiet kan beviljas åt någon annan.
  • Om du har fått stipendiet utbetalat, men tvingas ställa in ditt deltagande i Solmukohta så måste du återbetala ditt stipendium.

Dessutom:

Den 30.8 ordnas ett kort diskussionstillfälle i Vasa vid namn ”Solmukohta 101”. Kom med om du har frågor och undrar om Solmukohta är något för dig!

Mera information finns här!

Solmukohta 101