Höstmöte

Elorias höstmöte infaller 14.12.2019 kl 13:00 i Oravais. Officiell möteskallelse skickas ut till föreningens medlemmar senast en vecka innan mötet. Under mötet behandlas nästa års verksamhetsplan och budget, ny styrelse väljs, och ett par spännande förslag läggs fram för föreningens fortsatta verksamhet.

Höstmötet ordnas traditionsenligt i samband med föreningens julfest!

>>> MER INFORMATION OM JULFESTEN HÄR!