COVID-19

Med anledning av den rådande COVID-19 pandemin har Elorias styrelse sammanstrålat och diskuterat situationen. I ljuset av de rekommendationer som har kommit från bl.a. Regionförvaltningsverket har Eloria axlat sitt samhällsansvar och beslutat följande:


– Eloria kommer inte att ordna någon föreningsverksamhet fram till 15 april.

– Jeppis TableTop Day (25.4) skjuts upp på obestämd tid.

– Inga beslut har i detta skede fattats kring “Anteros skola för trolldom och häxkonst” (13-14.6.2020) eller den tillhörande workshopen (18.4.2020), men föreningen avvaktar och följer aktivt med hur situationen förändras. Deltagare av Anteros kan invänta ytterligare information av arrangörerna.

Eloria följer aktivt med läget kring COVID-19 och fattar nya beslut vid behov.
Tills dess ber vi er att tvätta händerna och hitta andra nördiga grejor att underhålla er med : )