Elorias Allmänna Lajvregler

För att underlätta för både arrangörer och spelare tillämpas Elorias Allmänna Lajvregler på majoriteten av Elorias lajv. Undantag och variationer förekommer nästan alltid, men de är i så fall tydligt beskrivna på lajvets egen hemsida. Lajverglerna kan laddas ner och läsas här:

ELORIAS ALLMÄNNA LAJVREGLER 3.8.2017