Nybörjarguide

Har du aldrig lajvat förr eller är du osäker på hur det går till? Det kan kännas övermäktigt med alla texter, regler och praktiska förberedelser, men var inte orolig. Det är inte så farligt som det låter, och här följer en guide för dig som är nybörjare! Om du i guiden stöter på ord och termer som är obekanta kan det löna sig att också läsa lajvarens ordlista.

Steg 1: Hitta ett lajv som intresserar dig!

Information om kommande lajv inom Eloria hittar du i evenemangskalendern. Läs igenom lajvens hemsidor för att se om du hittar något du är intresserad av. Om du är osäker om ett specifikt lajv passar dig (mångfalden av typer av lajv är stor) är det bara att ta kontakt med spelledningen och fråga. Spelledningens kontaktuppgifter finns på lajvets hemsida. Nya lajv kommer upp i evenemangskalender då och då, men för att att hålla dig konstant uppdaterad kan du skriva upp dig på Elorias infomejllista och följa oss på Facebook.

Steg 2: Läs reglerna och lajvets hemsida

Precis som de flesta spel har även lajv egna regler. Som nybörjare bör du bekanta dig med Elorias allmänna lajvregler inför ett lajv som du vill delta i. De flesta regler är väldigt lätta att komma ihåg, men det är förståeligt att termer som ”IN”, ”OFF” och ”HOLD” inte fastnar från början. Det kommer med tiden, och före varje lajv hålls en muntlig genomgång av de viktigaste reglerna, så ta ingen stress ifall du skulle råka glömma något. Huvudsaken är att du förstår dig på reglerna och vad de används till i lajvet. Sunt bondförnuft räcker långt.

Förutom reglerna finns det ofta andra viktiga texter att läsa igenom inför lajvet, till exempel texter om det praktiska arrangemanget kring lajvet, vilken typ av roller det kommer finnas på lajvet och vilken typ av lajvvärld lajvet utspelar sig i.

Steg 3: Anmäl dig till lajvet

Detta görs via en blankett på lajvets hemsida. Det finns vanligtvis en text som berättar mera om vad lajvet kostar och hur du anmäler dig. I samband med att du anmäler dig ska du välja vilken typ av roll du vill spela.

Rollen kan väljas på flera olika sätt och det står på lajvets hemsida vad som gäller. Några vanliga tillvägagångssätt är bland annat att välja en roll ur en rollista (där en kort beskrivning av rollen finns), anmäla sig till en viss gruppering eller ange några karaktärsdrag som du vill att din roll ska ha i anmälningen. Om du är osäker på vilken typ av roll du vill ha är det alltid en god idé att ta kontakt med spelledningen. Om du inte redan har gjort det så bör du senast nu läsa igenom och godkänna reglerna samt föreningens allmänna deltagarvillkor.

Steg 4: Förbered dig för lajvet

Förberedelserna varierar rätt mycket mellan olika lajv. Inför vissa lajv ordnas workshoppar, andra gånger lämnas förberedelserna upp till var och en. Vissa lajv kräver mera förberedelse, medan andra lajv inte kräver så mycket. Nedan står de viktigaste förberedelserna i punktform, men det kan variera från lajv till lajv vilka av dessa punkter som är mest relevanta:

  • Läs vidare på de texter som finns på lajvets sida. Vanligt är också att spelledningen skickar ut mer information via e-post till spelarna.
  • Skriv din roll. Beroende på lajvet kan rollskrivningsprocessen gå till på olika sätt. Till vissa lajv tillhandahåller spelledningen en färdigskriven roll åt spelaren och då kan denna punkt skippas. Det vanligaste inom Eloria är dock att rollen skrivs gemensamt av spelledningen och spelaren, vanligtvis genom att spelaren får ett rollskelett (en kort beskrivning av rollens grundläggande drag) som spelaren skriver vidare på och sedan skickar tillbaka till spelledningen som kompletterar rollen. Rollen behöver inte vara lång. Syftet med att skriva ett rolldokument är att spelaren ska ha något att utgå från när hen lajvar och för spelledningen att veta hur spelaren har tänkt.
  • Fixa passande kläder och rekvisita för lajvet. Till vissa lajv kanske det räcker med att du kollar vad du kan hitta i din garderob, medan till andra lajv kan det bli aktuellt att köpa eller låna kläder, alternativt sy dem. Ett bra sätt att hitta lajvkläder är att söka på loppis eller låna kläder av andra lajvare. Inom Eloria finns det många aktiva lajvare som har samlat på sig en stor lajvgarderob genom åren, och om det till exempel är ett lajv i medeltida stil är chansen mycket stor att det finns någon som har något de kan låna ut åt dig. Fråga dig runt bland de andra som deltar i samma lajv!
  • Om lajvet har en workshop, delta i den! Workshoppen kan bestå av till exempel rollskrivning, att lära känna spelvärlden, sömnad av lajvkläder eller spelmekanik. Workshoppen är också ett ypperligt tillfälle att lära känna de andra spelarna innan själva lajvet.
  • Kontakta spelledningen närhelst du vill eller har funderingar angående lajvet eller din roll! En öppen kommunikation mellan spelledning och spelare leder till de bästa lajvupplevelserna, så tveka inte att ta kontakt.
 •  
 •  

Steg 5: Läs din rolltext

Läs din färdiga roll så du förstår den, och fråga om något känns oklart. Du behöver absolut inte kunna varenda liten detalj av din rolltext utantill. Det som är viktigast att komma ihåg är vem din roll är, varifrån rollen kommer, hurdan rollen är som person, vem rollen känner och vad rollen vill få gjort (intriger). Var inte orolig om du glömmer något, oftast går det att improvisera om man glömmer bort något om sin roll under lajvet. Det viktiga under lajvet är inte att kunna sin roll utantill, utan att ha roligt tillsammans med andra och att skapa en gemensam berättelse.

Steg 6: Kom på lajvet!

Efter att du anmält dig, betalat deltagaravgiften, läst din rolltext och i övrigt förberett dig så är det så småningom dags för lajvdagen! Kontrollera att du har allt viktigt med dig. Ofta finns det information på hemsidan eller i ett mejl som skickas ut straxt innan lajvdagen där det står vad du behöver ha med dig, när du ska vara på plats på lajvplatsen och liknande. När alla spelare väl är på plats hålls en så kallad prebrief, där de sista sakerna gås igenom inför lajvet. Här har du oftast lite tid att bekanta dig med dina medspelare och fråga sista-minuten-frågor. När spelledningen anser att allting är klart påbörjas lajvet!

Steg 7: Ha roligt!

Lajv handlar om att tillsammans med de andra deltagarna skapa en berättelse, där din karaktär kan påverka historien genom sina ord och handlingar under spelets gång. Våga leva dig in i din roll och i den givna situationen. Om du är osäker, se hur de andra deltagarna gör och följ deras exempel. Det viktigaste att komma ihåg är att ha roligt med den roll du har. Sist och slutligen så kan du inte göra fel. Ifall du är osäker på om någonting har gått rätt till under lajvets gång är det att höra sig för med spelledningen, vars uppgift är att hålla ett öga på att lajvet flyter på bra. Spelledaren har alltid sista ordet vid oklarheter.

Steg 8: Landa i verkligheten igen

Direkt efter att ett lajv har avslutats samlas alla deltagare och spelledare och pratar igenom vad som har skett. Du får reda ut vad du och alla andra egentligen haft på gång och slappna av efter lajvet. Detta kallas för en debrief. Efteråt är det att byta om till sina egna kläder och bege sig hemåt. Senare är det vanligt att du känner dig väldigt trött, men samtidigt upplyft om du haft en rolig erfarenhet, någonting som ofta benämns som ”lajvkrapula”. Lajvkrapula förekommer eftersom det kan vara psykiskt ansträngande att gestalta en annan karaktär under en längre tid eller för att man levt sig väldigt mycket in i sin roll.

Steg 9: Vill du komma på nytt?

Efter att du deltagit på ditt första lajv kan det vara bra att du ställer dig följande frågor:

  • Hade jag roligt?
  • Var de andra deltagarna trevliga?
  • Kan jag tänka mig att göra detta igen?

Om du tycker att det var en trevlig upplevelse och vill delta igen i ett lajv då är det bara att börja om från steg 1, men denna gång kommer du säkert att märka att allt går betydligt lättare. Reglerna börjar kanske kännas mer bekanta och du kanske har bättre koll på hurdan karaktär du skulle vela spela nästa gång. Sedan är det bara att hitta ett nytt lajv och komma med igen!

Ibland kanske du märker att det här inte var rätt typ av lajv eller karaktär för mig, men att du tyckte om lajvandet i sig. Detta kan ge bra vägledning i vilken typ av lajv du vill delta i, i framtiden eller vilka roller du föredrar att gestalta.