Styrelsen & funktionärer

Styrelsen 2018

Pia Sjöberg – Ordförande
Troy Bodman – Viceordförande
Emma Löfdahl – Sekreterare
Calle Tengman – Kassör (suppleant i styrelsen)
Minna Joki – Bokförare
Anders Karls – Informatör
Hanna Liljeqvist – Marknadsföringsansvarig
Sandra Holmqvist – Verksamhetskoordinator
Julia Vestman – Suppleant

 

Övriga funktionärer

Zacharias Holmberg – Webmaster
Anders Karls – Hemsidesansvarig
Hanna Liljeqvist – Hemsidesansvarig

Conny Kulla – Lageransvarig
Anders Karls – Paragrafryttare