Styrelsen & funktionärer

 

Styrelsen 2021

Hanna Liljekvist – ordförande
Victor ”Vicke” Svarvars – viceordförande
Julia ”Julle” Vestman – sekreterare, informatör
Conny Kulla– kassör
Pia Sjöberg
– verksamhetskoordinator, SoMe-ansvarig
Erik Sjöberg – ledamot

Carl ”Calle” Tengman – suppleant
Anders Karls – suppleant

 

Kontaktuppgifter

Ordförande
ordforande@eloria.fi

Informatör
info@eloria.fi

Verksamhetskoordinator
koordinator@eloria.fi

Kassör
kassor@eloria.fi

Hemsidesansvarig
webmaster@eloria.fi

 

Övriga funktionärer

Victor ”Vicke” Svarvars & Anders Karls – bokmalar
Anders Karls – hemsidesansvarig, arkivansvarig, biblotekarie, medlemsregisteransvarig, paragrafryttare
Conny Kulla – lageransvarig
Zacharias Holmberg – webmaster