Styrelsen & funktionärer

Styrelsen 2019

Carl ”Calle” Tengman – ordförande
Sandra Holmqvist – informatör, verksamhetskoordinator, viceordförande
Conny Kulla – kassör, marknadsföringsansvarig
Anders Karls – sekreterare

Pia Sjöberg – suppleant
Hanna Liljekvist – suppleant

 

Kontaktuppgifter

Ordförande
ordforande@eloria.fi

Informatör
info@eloria.fi

Verksamhetskoordinator
koordinator@eloria.fi

Kassör
kassor@eloria.fi

Hemsidesansvarig
webmaster@eloria.fi

 

Övriga funktionärer

Anders Karls – hemsidesansvarig, arkivansvarig, biblotekarie, medlemsregisteransvarig, paragrafryttare
Conny Kulla – lageransvarig
Zacharias Holmberg – webmaster