Styrelsen & funktionärer

Styrelsen 2019

Carl ”Calle” Tengman – Ordförande
Sandra Holmqvist – Informatör, Verksamhetskoordinator, Viceordförande
Conny Kulla – Kassör, Marknadsföringsansvarig
Anders Karls – Sekreterare

Pia Sjöberg – Suppleant
Hanna Liljeqvist – Suppleant

 

Övriga funktionärer

Anders Karls – Hemsidesansvarig

Anders Karls – Arkivansvarig
Anders Karls
– Paragrafryttare

Conny Kulla – Lageransvarig

Zacharias Holmberg – Webmaster