Styrelsen & funktionärer

Styrelsen 2020

Carl ”Calle” Tengman – ordförande
Victor ”Vicke” Svarvars – viceordförande
Sandra Holmqvist – verksamhetskoordinator
Conny Kulla – kassör
Anders Karls – sekreterare, informatör

Julia Klein – suppleant
Hanna Liljekvist – suppleant

Kontaktuppgifter

Ordförande
ordforande@eloria.fi

Informatör
info@eloria.fi

Verksamhetskoordinator
koordinator@eloria.fi

Kassör
kassor@eloria.fi

Hemsidesansvarig
webmaster@eloria.fi

Övriga funktionärer

Hanna Liljekvist – SoMe-ansvarig
Sandra Holmqvist & Victor ”Vicke” Svarvars – bokmalar
Anders Karls – hemsidesansvarig, arkivansvarig, biblotekarie, medlemsregisteransvarig, paragrafryttare
Conny Kulla – lageransvarig
Zacharias Holmberg – webmaster