Medlemskap

Genom att bli medlem i Eloria stöder du finlandssvenskt rollspel. Som medlem har du rösträtt på Elorias medlemsmöten (två ordinarie möten per år). En mer påtaglig förmån är rabatt på föreningens lajv, vanligtvis 5–10 €. Föreningen ordnar även seminarier, julfester och annat trevligt för sina medlemmar. Som medlem i föreningen får du dessutom tillgång till föreningens resurser då du arrangerar ditt eget lajv!

Medlemsavgift

Elorias medlemsavgift år 2021 är 10 euro. Medlemsavgiften är årlig och fastställs på föreningens höstmöte.

BETALNINGSUPPGIFTER
Kontonummer: FI05 5670 0820 1902 86
SWIFT/BIC-kod: OKOYFIHH
Mottagare: Eloria rf
Referensnummer: 50047
Summa: 10 €

Om avgiften betalas från ett annat konto än ditt eget, se till att det framgår i betalningen vem betalningen gäller (exempelvis i meddelanderutan) .

Medlemsuppgifter

Om du är en ny medlem bör du även fylla i blanketten nedan för att meddela dina personuppgifter till medlemsregistret. Registrets upprätthålls i enlighet med EU:s dataskyddsreglement (GDPR) och personuppgiftslagen. Se vår registerbeskrivning för mer information. Då du lämnar in uppgifter till medlemsregistret godkänner du att uppgifterna används i enlighet med registerbeskrivningen.

Det är på varje medlems ansvar att ens medlemsuppgifter är uppdaterade. Samma blanketten kan användas även för att ändra dina personuppgifter, till exempel om du flyttar eller byter e-postadress. Vid frågor ta kontakt med föreningens informatör:
info@eloria.fi