Stadgar & policy

Stadgar

Föreningens stadgar genomgick en grundlig uppdatering 2013. Stadgarna kan laddas ner här:

Stadagar 14.12.2013 – PDF

Alkoholpolicy

Hösten 2020 stiftade Eloria en policy som beskriver föreningens förhållningssätt till alkohol. Policyn kan laddas ner här:

Alkoholpolicy 18.11.2020 – PDF