Ett Något Störande Ackompanjemang Mellan Himlavalven Enligt Tengil

aka – ENSAMHET

ENSAMHET är ett COVID19-vänligt lajv som lämpar sig för att lajva på egen hand eller med personer i samma hushåll. Den dystopiska vardagen där ensamhet råder och sociala distanseringen som pandemin har förorsakat har blivit permanent. Ingen får längre träffas och WhatsApp är det enda medlet som man kan kommunicera via. I detta linjära low-input lajv ska deltagaren utforska ensamheten som coronapandemin har förorsakat, samtidigt som det utmanar ens vardagliga handlingar och den passivitet som coronapandemin har för med sig.

Datum – Lördagen 24.4.2021


>>> INFO OM LAJVET OCH HUR MAN ANMÄLER SIG <<<