Vårmöte & Brädspelskväll

Elorias vårmöte infaller 7.3.2020 kl 14:30 i Oravais. Officiell möteskallelse skickas ut till föreningens medlemmar senast en vecka innan mötet. 

I samband med vårmötet ordnar Eloria även brädspelskväll! Ta med dina roligaste och häftigaste brädspel  och lite snask. Vi håller på så länge tills orken tryter : )

Höstmöte

Elorias höstmöte infaller 14.12.2019 kl 13:00 i Oravais. Officiell möteskallelse skickas ut till föreningens medlemmar senast en vecka innan mötet. Under mötet behandlas nästa års verksamhetsplan och budget, ny styrelse väljs, och ett par spännande förslag läggs fram för föreningens fortsatta verksamhet.

Höstmötet ordnas traditionsenligt i samband med föreningens julfest!

>>> MER INFORMATION OM JULFESTEN HÄR!

Julfest och höstmöte

Välkommen på Elorias julfest och höstmöte! 

Julfesten med höstmöte och middag kommer hållas lördagen den 8.12 i Västervik bystuga i Vasa. En officiell möteskallelse med föredragningslista och andra viktiga dokument har skickats ut till medlemmar per e-post, så kom ihåg att läsa dem innan mötet!

Så här ser tidtabellen för dagen ut:

12.00 Samling, hälsningar och allmänt umgänge
13.00 Höstmöte (efterföljt av pepparkakor och glögg)
16.00 Julfestlajvet ”Vem där?”17.00 Middag

SECRET SANTA!
Någon gång under julfesten dyker tomten upp, och alla snälla barn får paket! Snäll är man om man själv tar med en inslagen julklapp och lägga den i tomtesäcken. Julklappens värde skall vara ca 2€, men det får förstås också vara något hemgjort 🙂

OBS! Kom ihåg att anmäla dig till julfesten, och betala för maten om du deltar i middagen. Sista anmälnings- och betalningsdag är tisdagen 4.12.

Länk till anmälning: https://goo.gl/forms/0t0B5C5xbP8kYenI2 

Betalningsinformation för julmaten:

Mottagare: Finlands Svenska rollspelsförening Eloria r.f.
Kontonummer: FI05 5670 0820 1902 86
Summa: 5 euro för medlem, 10 euro för icke-medlem. (Småbarn gratis.)
Referensnummer: 44286
Förfallodatum: 4.12.2018

Evenemanget finns även på Facebook:
https://www.facebook.com/events/832024163855454/?active_tab=about

Ifall du har programidéer för julfesten – en sång, en dikt, ett spel, en dans – så kan du kontakta Hanna på hliljekvist@gmail.com.

* * *

Welcome to Eloria’s annual Christmas party and autumn meeting!

Christmas party with autumn meeting and dinner will be held Saturday 8.12 at Västervik bystuga in Vaasa. An official mail concerning the meeting has been sent out to members. Note that the meeting will be held in Swedish.

The schedule of the day:

12.00 Gathering and socializing
13.00 Autumn meeting (followed by glögi and gingerbread cookies)
16.00 Christmas party larp ”Vem där?” (eng. ”Guess who?”)
17.00 Dinner

 

SECRET SANTA!
Santa will appear sometime during dinner, and all nice kids get a present! You receive the status of ”nice” by bringing a wrapped gift yourself. The value of the present should be around 2€, but it is of course okay to make something yourself also instead of buying something 🙂

NB! Remember to sign-up to the Christmas party and pay for the dinner, in you are participating in that! Last day to sign up and pay is Tuesday 4.12.

Link to sign-up: https://goo.gl/forms/sWC23YT4lno6VrbE3

Payment information:
Reciever: Finlands Svenska rollspelsförening Eloria r.f.
Account number: FI05 5670 0820 1902 86
To pay: 5 euro for Eloria members, 10 euro for non-members. (Small children for free.)
Reference: 44286
Last day to pay: 4.12.2018

The event can also be found on Facebook:
https://www.facebook.com/events/832024163855454/?active_tab=about

If you have any ideas for programme during the party – a song, a poem, a dance, a game – please contact Hanna hliljekvist@gmail.com.