För att anmäla sig till lajvlägret skickar man in en anmälningsblankett och betalar deltagaravgiften. Betalningsuppgifter och anmälningsblanketten finner du på denna sida. Anmälningen är öppen 28.1-18.3 2020.

 

Anmälningsblankett


~ ANMÄL DIG TILL LAJVET HÄR! ~


FÖRST TILL KVARN. I och med att marknadsföringen görs via media i år så kommer anmälningen gå enligt ”först till kvarn” principen, alltså att det finns 45 platser och då de är tagna så är det väntelistan som gäller. 

Högst några dagar efter att anmälningen stängt kommer alla anmälda få reda på om de fick en plats på lägret eller inte och efter att den informationen skickats ut rekommenderas det att deltagarna betalar deltagaravgiften.

Obs! Om ni är flera vänner som anmäler er och ni vill sova tillsammans ska ni fylla i vännernas namn under ”Jag vill gärna vara i samma elevhem som” i anmälningsblanketten.

 

Deltagaravgift

I priset ingår deltagande i lägret, övernattning på plats, samtliga måltider under lägret, ett rollskelett samt deltagande i workshoppen inför lajvet.

Pris 60 €
Kontonummer FI05 5670 0820 1902 86
SWIFT/BIC-kod OKOYFIHH
Mottagare Eloria rf
Referensnummer 16201
Sista betalningsdag 25.3 2020

Om avgiften betalas av en annan vårdnadshavare än den i anmälningsblanketten, eller om du betalar för flera personer, lämna bort referensnumret och skriv istället i meddelanderutan ”Anteros” + vilket/vilka barn betalningen gäller.DELTAGARVILKOR

1. Betalning av deltagaravgiften
Deltagaravgiften bör vara betald senast 25 mars. Om avgiften inte är betald i tid kommer platsen ges till nästa på väntelistan. 

2. Giltig och ogiltig frånvaro
Om man av en eller annan orsak måste vara frånvarande från lajvlägret bör arrangörerna ovillkorligen meddelas.

Om man är frånvarande från lägret så återfås inte den betalda deltagaravgiften. Undantaget är ifall deltagaren blivit sjuk och arrangörerna meddelats om detta innan lägrets början. Om man är frånvarande av annan orsak än sjukdom finns det möjlighet att ge vidare lägerplatsen åt någon annan, men detta bör också göras i samråd med arrangörerna.