Skolan har några regler som de förväntar sig att eleverna ska följa. Att bryta mot skolans regler leder till poängavdrag för elevhemmet och eventuell vidare bestraffning.

 

  1. Elever ska bära skoluniform under den tid de vistas på skolområdet.
  2. Elever ska vara artiga och respektfulla mot personalen, varandra samt besökare.
  3. Respektera andras rätt att lära.
  4. Kom i tid till lektionerna och ha med rätt arbetsmaterial.
  5. Det är förbjudet att lämna skolområdet.
  6. Skräpa inte ner och vårda egna och andras saker, både inomhus och utomhus.
  7. Det är förbjudet att använda magi på varandra i korridorerna och skolområdet.
  8. Magi bör endast användas i relation till skoluppgifter, undantagsvis vid nödsituationer samt självförsvar.
  9. Ritualer är förbjudna utanför klassrummet.
  10. Mobiltelefonerna ska hållas på rummet då elektronik och magi ej samverkar.