Har du aldrig lajvat förr eller är du osäker på hur det går till? Det kan kännas övermäktigt med alla texter, regler och praktiska förberedelser, men var inte orolig, det är inte så farligt som det låter. Här följer en guide för dig som är nybörjare! Det kan löna sig att bekanta dig med lajvarens ordlista innan du läser denna guide för att förstå alla termer som används. Denna guide är anpassad till lajvet Anteros skola för trolldom och häxkonst och en allmän guide kan hittas på Elorias hemsida.

 

Steg 1: När du hittat ett lajv som intresserar dig är det första du ska göra är att läsa igenom hemsidan, och speciellt reglerna.

Precis som de flesta spel har även lajv egna regler. Som nybörjare bör du bekanta dig med lajvreglerna inför ett lajv som du vill delta i. De flesta regler är väldigt lätta att komma ihåg, men det är förståeligt att termer som ”IN”, ”OFF” och ”HOLD” inte fastnar i början. Det kommer med tiden, och före varje lajv hålls en muntlig genomgång av de viktigaste reglerna, så oroa dig inte ifall du skulle råka glömma något. Anteros förberedande genomgång kommer att ske under workshopen, så det är väldigt viktigt att delta i den. Huvudsaken är ändå att du förstår dig på reglerna och vad de används till i lajvet. Sunt bondförnuft räcker långt.

 

Steg 2: Anmäl dig till lajvet

Detta görs via en blankett på lajvets hemsida. Vad lajvet kostar och hur du anmäler dig kan du läsa mera om här. Om du inte redan har gjort det så bör du genast läsa igenom och godkänna reglerna samt föreningens allmänna deltagarvillkor.

Detta lajv kommer att lotta platserna ifall fler anmäler sig än det finns platser. Platserna lottas, istället för att först-till-kvarn skulle gälla, eftersom alla ska ha lika chanser att komma på lajvet oberoende om skolturnén kommer till ens skola i början eller slutet av skolturnén. Strax efter att anmälningstiden gått ut kommer alla anmälda meddelas om de fått en plats eller inte. Fick du en plats? Gå då vidare till steg tre i förberedelserna!

 

Steg 3: Förbered dig för lajvet

Förberedelserna varierar rätt mycket mellan olika lajv. Till detta lajv ordnas också en workshop som hör till förberedelserna. Här står de viktigaste förberedelserna i punktform:

  • Läs vidare på de texter som finns på lajvets sida så du bekantar dig med det praktiska kring lajvet och lär dig hur lajvvärden fungerar. Det kommer också skickas ut några infomejl innan lajvet till alla deltagare. Dessa innehåller viktig information och påminnelser. Kolla därför gärna din e-post 1-2 gånger i månaden.
  • Fixa passande kläder för lajvet utgående från rollen. I samband med att rollen skickas ut kommer också information om hur eleverna på Anteros skola för trolldom och häxkonst bör vara klädda. Det kan bli aktuellt att köpa eller låna kläder, alternativt sy dem; antagligen hittas något passande redan i din eller någon annans garderob till detta lajv.
  • Skriv på din roll utgående från rollskelettet du fått och skicka tillbaka den till spelledningen före deadline. Under workshoppen till Anteros hjälps vi åt med rollskrivningen, men vi vill fortfarande att ni skickar in den slutliga rollen senast 3 maj.
  • Du kan vara i direkt kontakt med spelledningen och diskutera saker som kläder, tankar kring din roll eller lajvet i allmänhet. Vi diskuterar gärna och hjälper till där det behövs!

 

Steg 4: Läs din rolltext

Efter att du skickat in rollen är det bra att läsa igenom den några dagar innan lajvet. Läs rollen så du förstår den, och fråga om något känns oklart. Du behöver absolut inte kunna varenda liten detalj av din rolltext utantill. Det som är viktigast att komma ihåg är vem din roll är, varifrån rollen kommer, hurdan rollen är som person, vem rollen känner och vad rollen vill göra under lajvet (intriger). Var inte orolig om du glömmer något! Ett tips är att ha rollpappren med dig i väskan under lajvet, så kan du gå avsides en stund och läsa i rollpappren om du glömt något och vill kolla upp det. Det går också bra att improvisera eller hitta på nytt om man under lajvet glömt bort något om sin roll. Lajv handlar om att skapa en berättelse tillsammans och inte om att komma ihåg en rolltext till punkt och pricka.

 

Steg 5: Kom på lajvet!

Efter att du anmält dig, betalat deltagaravgiften, läst din rolltext, packat väskan och i övrigt förberett dig så är det så småningom dags för lajvdagen! Vanligen hålls en så kallad prebrief strax innan lajvet, där de sista sakerna gås igenom inför lajvet. Här har du oftast lite tid att bekanta dig med dina medspelare och diskutera relationer som du eventuellt har på lajvet. För detta lajv kommer vi ordna prebriefen redan under workshopen, vilket betyder att all viktig information kommer att gås igenom under workshoppen. När du sedan anländer till lajvlägret kommer en snabb repetition av regler och annan viktig information i samband med inchekningen utanför området. Vid incheckningen har du ännu möjlighet att ställa några sista frågor innan du går in på lajvområdet. Lajvet startar så snart du går in på lajvområdet.

 

Steg 6: Ha roligt!

Lajv handlar om att tillsammans med de andra deltagarna skapa en berättelse, där din karaktär kan påverka historien genom sina ord och handlingar under spelets gång. Våga leva dig in i din roll och i den givna situationen. Om du är osäker, se hur de andra deltagarna gör och följ deras exempel. Det viktigaste att komma ihåg är att ha roligt med den roll du har. Sist och slutligen så kan du inte göra fel. Ifall du är osäker på om någonting har gått rätt till under lajvets gång (t.ex. att någon brutit mot en regel) är det att höra sig för med spelledningen, vars uppgift det är att agera domare. Spelledaren har alltid sista ordet vid oklarheter.

 

Steg 7: Landa tillbaka i verkligheten

Direkt efter att ett lajv har avslutats samlas alla deltagare och spelledare och pratar igenom vad som har skett. Du får reda ut vad du och alla andra egentligen haft på gång under lajvet och slappna av. Detta kallas för en debrief. Efteråt är det att byta om till sina egna kläder och bege sig hemåt. Senare är det vanligt att du känner dig väldigt trött, men samtidigt upplyft om du haft en rolig erfarenhet, någonting som ofta benämns som ”lajvkrapula”. Detta beror på att det kan vara psykiskt utmattande att gestalta en påhittad karaktär under en längre tid.

 

Steg 8: Vill du komma på nytt?

Efter att du deltagit på ditt första lajv kan det vara bra att du ställer dig följande frågor:

  • Hade jag roligt?
  • Var de andra deltagarna trevliga?
  • Kan jag tänka mig att göra det igen?

Om du tycker att det var en trevlig upplevelse och vill delta i ett till lajv så är det bara att hålla ögonen öppna för nya lajv (till exempel på Elorias hemsida!) och att börja om från steg 1, men denna gång kommer du säkert att märka att allt går betydligt lättare. Reglerna börjar kanske kännas mer bekanta och du har redan en ny idé om en hurdan karaktär du skulle vilja spela nästa gång. Sedan är det bara att hitta ett nytt lajv och komma med igen!