Det finns flera olika sätt att använda magi. Elever använder till en början ord och magiskt fokus som hjälp. Med träning kan man övergå till att använda endast händerna och de mest exceptionella magikerna kan använda så kallad “ren magi” där varken handrörelser eller ord används.  

 

Förtrollade föremål

Det lättaste sättet att använda magi är med hjälp av ett färdigt förtrollat föremål, t.ex. en transportnyckel. Dessa är tillverkade för ett specifikt syfte och man brukar skämta om att till och med mugglare skulle klara av att använda dem. Ingen vet dock hur det egentligen ligger till med det påståendet eftersom det självklart är strängt förbjudet att överlåta ett magiskt föremål åt en icke-magiker.

 

Magiskt fokus

Den absolut vanligaste magiformen i Europa är kombinationen av magiska ord och ett magiskt fokus. I Norden använde man tidigare trummor, runor och mera “primitiva” fokus, men under det senaste århundradet har trollstaven vunnit allt mer mark och är nu det huvudfokus som används i de flesta skolor. Trollstaven kommer ursprungligen från England och har blivit ett populärt val i de flesta magiskolor runt om i världen. Därför är det också naturligt att majoriteten av dagens magiker använder kombinationen ord och trollstav, även om skolorna fortfarande lär ut användningen av andra magifokus samt andra magiformer.

 

Handmagi

Följande steg är att sluta använda ett fokus som hjälpmedel och enbart använda sina händer för att utöva magi. Ofta görs detta i kombination med ord, men ju skickligare magikern blir, desto lättare blir det att helt eller delvis lämna bort orden och enbart använda handrörelserna. Magiker från Nordamerika är speciellt kända för att utöva denna typ av magi, och den anses vara mycket praktisk i alldagliga situationer, särskilt när man är omgiven av icke-magiker.  

 

Sigill

En variant av handrörelse-magi är skapandet av sigill, vilket är särskilt vanligt i delar av Asien. Vid användningen av sigill behövs oftast inga ord, utan istället ritar en magiker med händerna ett mönster i luften och magin frigörs när sigillet är klart. Vissa anser sigillen vara ett fokus och därmed en simplare typ av magi, medan andra anser att det enbart är en visuell effekt av handrörelser. Det tvistas även om huruvida magiska effekter förstärks via sigill eller inte.

 

Ren magi

De mest ambitiösa magikerna runt om i världen strävar till att lära sig använda magi utan varken ord, fokus eller handrörelser. Men trots talang och sträng disciplin är det få som uppnår denna typ av trolldomskonst under sin livstid.

 

Hur fungerar magi OFF

Magi är självfallet något vi bestämt att ska finnas i den fiktiva lajvvärlden. För att illusionen ska finnas där så är det viktigt att alla spelar med på att den magi som skapas under lajvet är äkta. OFF kommer magi att fungera med hjälp av  Veritas (se lajvregler) och i vissa fall effekter eller andra hjälpmedel.